Excursie naar Hoeve Strobol in St. Oedenrode.

Op dinsdag 27 september vindt deze eerder, wegens te hoge temperatuur, uitgestelde excursie plaats.

Hoeve Strobol brengt u terug naar uw jeugd. Naast oude auto's en bromfietsen, vindt u duizenden spullen uit de tijd dat wij nog jong waren. Zo is een vroegere smederij, een timmerwerkplaats, een schoenlapperij en nog veel meer te zien. Steeds hoor je mensen daar zeggen: "kijk, zo was het toen".

Wilt u dit ook ervaren meldt u zich dan aan voor deze excursie. Klik hier voor meer informatie.

*********

Bericht van de fietswerkgroep

Inmiddels zijn alle coronamaatregelen vrijgegeven, dus we kunnen ook weer gaan fietsen. We starten in april met de fietstochten. Bij deze nieuwsbrief wordt een fietsaanmeldingsformulier gevoegd met de voor deelnemers relevante informatie.

Via het aanmeldingsstrookje kun je opgeven welke data je in principe mee wilt fietsen.

Dit strookje graag inleveren voor 5 april bij Annie en Christ van der Heijden, Lariestraat 15, tel 5493821, of bij Joke Kemps, Hoofdstraat 186, tel. 5498092.

Let op: Om als fietser goed zichtbaar te zijn, vragen wij om voor je eigen veiligheid en alle overige weggebruikers te zorgen dat je een geel veiligheidshesje draagt.

De fietswerkgroep wenst iedereen veel plezier met de tochten.

Klik hier voor meer informatie.

*********