KBO beschikt over een aantal vrijwilligers die onze leden behulpzaam kunnen zijn bij verschillende aspecten waar u graag hulp bij wilt hebben.

Deze vrijwilligers zijn door KBO-Brabant opgeleid en kosten u niets.

**OUDERENADVISEUR**

Onze ouderenadviseurs ondersteunen, verwijzen en adviseren u vrijblijvend over regelgeving en voorzieningen op het terrein van inkomen, recht, zorg, wonen en mobiliteit.

Voor verdere informatie hierover kunt u contact opnemen met

            Til van den Berg, tel.: 0657366771

**CLIËNTONDERSTEUNER**

De KBO heeft in Schijndel opgeleide cliëntondersteuners. Zij kunnen u gratis ondersteunen bij de zgn. Keukentafelgesprekken, bij Herindicatiegesprekken of bij nieuwe aanvragen voor middelen en/of zorg in het kader van de WMO.

Voor verdere informatie hierover kunt u contact opnemen met

            Til van den Berg, tel.: 0657366771

            Ad van de Meerakker, tel.: 073-8515714

**BELASTINGHULP**

De belastinginvullers kunnen leden helpen met en adviseren bij de belastingaangifte en/of huur- en zorgtoeslag.

Dit geldt met name voor leden die alleen een AOW-uitkering ontvangen, of AOW met een klein pensioen.

Ook voor mensen met extra kosten wegens een handicap of ziekte, die niet worden vergoed door de zorgverzekeraar.

Voor verdere informatie hierover kunt u contact opnemen met

            Wim Compier, tel.: 073-5475665

**FORMULIERENSERVICE**

Leden van KBO Schijndel afdeling Centrum kunnen een beroep doen op ons als men hulp nodig heeft bij het invullen van diverse formulieren.

Voor verdere informatie hierover kunt u contact opnemen met

            Til van den Berg, tel.: 06-57366771

**BEZOEKGROEP**

Leden, die daar behoefte aan hebben, kunnen bezocht worden voor een praatje door een lid van de bezoekgroep. Zij zijn ook alert om eventuele hulpverlening in te schakelen. 

Bij langdurige ziekte wordt voor een attentie gezorgd.

U kunt ook altijd bellen met

          Charmaine Broks, tel.: 06-51470619