**ALGEMENE LEDENVERGADERING**

Elk jaar wordt een Algemene Ledenvergadering gehouden, bedoeld om informatie te verstrekken en om te communiceren met onze leden.

Tijdens deze vergadering worden de statutair verplichte zaken behandeld zoals het financieel jaaroverzicht, verslag van de kascommissie, de notulen van de vorige vergadering en het jaarverslag van de secretaris. Daarnaast zijn er bestuursverkiezingen en wordt het aftredend kascommissielid vervangen.

Daarnaast is er ruimte voor entertainment.

Het programma ziet er globaal als volgt uit:

Welkom met koffie, broodjes en krentenbrood;

Het huishoudelijk gedeelte;

Culturele ontspanning.

Lees hier het Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 12 juli 2020

 

**NIEUWSBRIEF**

Regelmatig (bijna maandelijks) wordt door het bestuur een Nieuwsbrief uitgegeven. Hierin worden activiteiten aangekondigd en de belangrijke data voor de komende tijd. Maar ook informatie die voor senioren van belang kan zijn.

De Nieuwsbrief wordt onder de leden aan huis bezorgd door onze contactpersonen (zie verderop in deze pagina)

 

**FACEBOOK**

Sinds medio 2018 hebben we ook een eigen Facebookpagina. Wij gebruiken deze om leuke dingen met u te delen zoals een reisverslag, een gebeurtenis in Schijndel, een nieuwe activiteit of foto's van een activiteit. Kortom vanalles waarvan wij denken dat het uw interesse kan wekken. Op onze berichtjes kunt u altijd reageren zodat het een interactief gebeuren wordt.

U kunt de pagina raadplegen door op de link onderaan op het scherm te klikken.

 

**WEBSITE**

Vanaf begin september 2019 beschikken we over een geheel vernieuwde website. Hierop vindt u alle informatie van onze afdeling met een mogelijkheid om door te klikken naar de website van KBO-Brabant met nog meer zaken die interessant (kunnen) zijn voor senioren. Ook kunt u doorklikken naar onze Facebookpagina.

 

**CONTACTPERSONEN**

KBO Schijndel afdeling Centrum is verdeeld in 23 rayons. Elk rayon heeft een contactpersoon die de schakel vormt tussen het bestuur en de leden.

Zij leggen en onderhouden de contacten in hun rayon.

Zij bezorgen ook de Nieuwsbrief, het maandblad "ONS" en de uitnodigingen voor onze activiteiten.