BILJARTEN

KBO Schijndel afdeling Centrum heeft een eigen biljartclub "NET NIE".

Onze leden kunnen lid worden van deze club.

Er wordt gespeeld in competitieverband.

Het seizoen loopt van half september tot half mei.

Iedere dinsdag- en/of donderdagmiddag kan er gespeeld worden van 13.00-17.00 uur

Speellocatie is ’t Spectrum

De contributie bedraagt € 25,00 per jaar

Iedere competitie wordt afgesloten met de uitreiking van prijzen in de vorm van bekers.

Informatie bij:

Frans van Oorschot, tel. 06 - 51 58 34 05